top of page
Post: Blog2_Post
  • Writer's pictureEspen Auberg

FIFAs bestemmelser om beskyttelse av mindreårige fotballspillere

FIFAs overgangsreglement, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) art. 19 og 19bis. sier at i utgangspunktet er internasjonale overganger for spillere kun tillatt dersom spilleren er over 18 år. Dette innebærer at det ikke er tillatt å gjennomføre en overgang med en spiller som er under 18 år med mindre et av unntakene under er oppfylt:

1) Spillerens foreldre flytter til landet der den nye klubben er lokalisert av årsaker som ikke er knyttet til fotball.

2) Spilleren er minst 16 år gammel, og overgangen skjer innenfor EU/EØS. For slike overganger er det visse forpliktelser den nye klubben må oppfylle. For det første må den nye klubben gi spilleren en god treningshverdag. For det andre må den nye klubben gi spilleren høy mulighet for akademisk eller yrkesrettet utdanning. For det tredje skal den nye klubben sørge for at spilleren blir ivaretatt på best mulig måte. Det er verdt å merke seg at engelske klubber er forhindret fra å signere spillere fra utenlandske klubber under 18 år, som følge av Brexit.

3) Spilleren melder overgang til en klubb maksimalt 100 km fra spillerens hjemsted. Ved en slik overgang må spilleren fortsette å bo hjemme.

I tillegg til de tre unntakene, tillates første registrering av en utenlandsk mindreårig for en klubb i et land der spilleren kontinuerlig har bodd i minst fem år umiddelbart før første registrering.

Praksis fra FIFAs domsutvalg og CAS viser at en streng praktisering av regelverket, og brudd på bestemmelsene straffes hardt.

Comments


Northern Stars.png

On Your Side

bottom of page