top of page

Tjenester

Overganger og kontraktsforhandlinger

Northern Stars bistår ved overganger på vegne av spiller, kjøpende klubb eller selgende klubb, gjennom et omfattende nasjonalt og internasjonalt nettverk av sentrale beslutningstakere i fotballklubber og forbund.

Som spillerens fotballagent sørger Northern Stars for å ivareta spillerens interesser gjennom å gå i dialog med klubben for å sikre at spilleren har en best mulig trenings- og kamphverdag og at alle andre forutsetninger er tilstede for at spilleren skal kunne ha en optimal utvikling. Gjennom en karriere må spillerens kontrakt forhandles og reforhandles flere ganger. Northern Stars har lang erfaring innen kontraktsforhandlinger, og vil sikre at spilleren, ut fra forutsetningene, får optimale lønns- og avtalevilkår. Dersom det er i spillerens interesse å bytte klubb vil Northern Stars benytte sitt internasjonale nettverk for å, i samråd med spilleren, finne en ny klubb som matcher spillerens nivå og ambisjoner. I en slik rolle er Northern Stars posisjonert for å administrere fotballspilleres neste karrieretrinn, med detaljert kunnskap om markedet.

Som kjøpende klubbs fotballagent vil Northern Stars kunne bistå både i forbindelse med enkeltoverganger, der den aktuelle klubben har sett seg ut én spesiell spiller, og i et mer langsiktig perspektiv, der vi jobber for å få til overganger for spillere som passer klubbens profil, for en akseptabel overgangssum. Før en klubb kan starte forhandlinger med en spiller under kontrakt må den kjøpende klubben først avklare med klubben spilleren har kontrakt med at kan kontakte spilleren, og Northern Stars vil kunne ha en viktig rolle i denne fasen, ved å gå i dialog med spillerens klubb for å avklare at den interesserte klubben kan kontakte spilleren. Videre vil Northern Stars kunne bistå i forhandlinger med selgende klubber, eller fotballagenter som representerer selgende klubber, om en overgangssum som den interesserte klubben vil kunne akseptere.

Hva som vil være en realistisk overgangssum vil avhenge av mange faktorer, herunder spillerens sportslige nivå og attraktivitet, selgende klubbs økonomi, kjøpende klubbs økonomi, spillerens alder og gjenværende kontraktslengde. Dersom spillerens kontrakt er utløpt eller vil utløpe i løpet av de neste seks månedene vil spilleren normalt kunne signeres uten at det betales overgangssum. Allikevel er det viktig for klubber som signerer unge spillere å være klar over at en overgang kan utløse et krav om å betale trenings- og utdanningskompensasjon til klubber som har trent spilleren i hans ungdomsår. Det vil ofte kunne være uklart om en overgang vil utløse et krav om trenings- og utdanningskompensasjon, og Northern Stars vil kunne bidra til å avklare dette, og også med å inngå avtaler med klubber som i utgangspunktet har krav på trenings- og utdanningskompensasjon om at de frasier seg rettighetene til dette.

 

Northern Stars bistår også selgende fotballklubber. Mange klubber har en langsiktig strategi som i stor grad avhenger av at de lykkes med å utvikle spillere, og deretter selge de til større klubber, gjerne i større ligaer. I slike tilfeller vil inntektene fra salg av spillere utgjøre en stor del av klubbens samlede inntekter. Gjennom sitt omfattende nettverk vil Northern Stars ofte kunne oppnå en høyere salgspris ved å jobbe målrettet mot enkelte klubber, sammenlignet med den salgsprisen den selgende klubben selv vil kunne oppnå dersom de forsøker å selge spilleren på det åpne markedet.

Veiledning fra talent til etablert spiller

Northern Stars har gjennom et stort nettverk evne til å veilede unge spillere slik at de kan nå sitt potensial.

Northern Stars har en et bevisst forhold til forventningene, ansvaret og presset som unge talenter og står overfor. Ved å kombinere førstehåndskunnskap med personlig veiledning og rådgivning navigerer vi spillerne trygt gjennom karrieren for å sikre at spillerne har best mulige forutsetninger for å optimalisere egen karriereutvikling. Northern Stars følger sine spillere tett, og bidrar med rådgivning om karriere og utvikling, utnyttelse av kommersielle rettigheter/image rights/sponsorer, PR-rådgivning og rådgivning om andre praktiske forhold som fotballspillere må ta stilling til.

Juridisk rådgivning

Northern Stars har en unik juridisk kompetanse innen fotballjus, noe som sikrer spillere og klubber topp juridisk rådgivning og trygghet. 

Juridisk rådgivning til klubber og spillere kan omfatte mye. Ved signering av kontrakter vil vi sørge for at kontraktene ivaretar våre kunders interesser, og at kontraktene har en klar ordlyd som bidrar til å hindre uoverensstemmelser mellom klubb og spiller i fremtiden.

I mange tilfeller vil det oppstå tvister mellom klubb og spiller. Det er forholdsvis vanlig at spilleren ønsker å forlate klubben, enten fordi spilleren ønsker en overgang til en større klubb eller fordi spilleren får for lite spilletid. Det kan også være at klubben ønsker å avslutte kontrakten med spilleren, typisk fordi spilleren ikke holder det sportslige nivået som klubben ønsker, eller på grunn av disiplinære utfordringer. Det er viktig for klubb og spiller å være klar over hva som skal til for å ensidig si opp kontrakten, da feil fremgangsmåte vil kunne få store konsekvenser i form av erstatningskrav fra den andre parten og sanksjoner i form av f.eks. bøter, og utelukkelse. Mens spilleren risikerer å utelukkes fra spill en periode, risikerer klubben å bli utelukket fra ett eller flere overgangsvinduer. Northern Stars kan i en slik situasjon spille en sentral rolle for å minimere risikoen for å bli idømt erstatningsansvar og/eller sanksjoner.

Videre vil Northern Stars kunne bistå sine klubber og spillere i disiplinærsaker som går for nasjonale fotballforbund samt for UEFA og FIFA, dersom klubb eller spiller risikerer sanksjoner. Dette kan være som følge av spillers eller klubbs brudd på fotballen eller idrettens bestemmelser, f.eks. spillerens mulige brudd på dopingbestemmelser, eller en klubbs bruk av ikke spilleberettiget spiller eller uberettiget bruk av pyroteknikk på tribunene.

Slike tvister og disiplinærsaker har vi spisskompetanse til å håndtere, og i Northern Stars er håndtering av slike tvister inkludert i agenthonoraret, slik at klubben eller spilleren ikke betaler noe ekstra for dette. Det er få fotballagenter som tilbyr slike tjenester, og spillere og klubber knyttet til disse fotballagentene risikerer å måtte betale dyrt for eksterne advokater dersom det skulle oppstå tvister.

Om Jus24: About
Northern Stars football agent.jpg

Kontakt

Dersom du ønsker å inngå et samarbeid med Northern Stars, ta gjerne kontakt på e-post espen@northernstars.no eller ved å fylle ut skjemaet under.

Takk for meldingen!

Northern Stars.png

On Your Side

bottom of page