top of page
Post: Blog2_Post
  • Writer's pictureEspen Auberg

Overgangsvinduer i Norden 2023

Updated: Jan 4, 2023

En fotballspiller kan ikke skifte klubb når som helst. FIFA har besluttet at overganger kun kan skje i to såkalte overgangsvinduer, ett for sommeren og ett for vinteren. Et overgangsvindu er altså en periode der det er tillatt for en fotballklubb å hente inn nye spillere fra andre klubber. Det er tillatt å avtale overganger også utenom overgangsvinduene, men spillere kan ikke bli spilleberettiget for en ny klubb før det neste overgangsvinduet åpner.

De to overgangsvinduene skal være et lengre vindu mellom sesongene, og et kortere vindu etter halvspilt sesong. Det er opp til de nasjonale fotballforbundene å beslutte når vinduene skal være åpne. Da det i Norge, Sverige, Finland, Island og Færøyene spilles sesonger som går fra vår til høst, i motsetning til de fleste andre ligaer spilles sesonger som går fra høst til vår, er overgangsvinduene i disse landene åpent lengre om vinteren enn i andre land, og kortere om sommeren.

Når åpner og stenger overgangsvinduet januar 2023 i de nordiske landene?

Overgangsvindu vinteren 2023:

· Norge: Åpner 8. januar, stenger 31. mars

· Sverige: Åpner 12. januar, stenger 4. april

· Danmark: Åpner 1. januar, stenger 31. januar

· Finland: Åpner 27. januar, stenger 20. april

· Island: Åpner 2. februar, stenger 26. april

· Færøyene: Åpner 9. januar, stenger 15. mars

Overgangsvindu sommeren 2023:

· Norge: Åpner 1. august stenger 31. august

· Sverige: Åpner 20. juli, stenger 16. august

· Finland: Åpner 13. juli, stenger 12. august

· Island: Åpner 18. juli, stenger 15. august

· Færøyene: Åpner 15. juni, stenger 12. juli

Northern Stars er et tilbyr tjenester som fotballagent, og spesialiserer seg på det nordiske markedet. Ta kontakt dersom det er ønskelig med bistand i forbindelse med en overgang til eller fra de nordiske landene.

Comments


Northern Stars.png

On Your Side

bottom of page