top of page
Post: Blog2_Post
  • Writer's pictureEspen Auberg

Trenger du fotballagent?

I norsk fotball skilles det mellom amatørspillere og profesjonelle spillere. En profesjonell spiller er i henhold til NFFs og FIFAs definisjoner spillere som mottar mer en utgiftsgodtgjørelse (f.eks. kjøregodtgjørelse) av klubben spilleren er registrert for.

I Norge praktiseres det en minimumslønn, der spilleren skal motta lønn tilsvarende det laveste lønnstrinnet i staten. Det kan også avtales en stillingsprosent ned mot 20 prosent, slik at minimumslønnen for fotballspillere i Norge i praksis er drøyt 4 000 kroner per måned.

En slik minimumslønn tilbys ofte til unge spillere som har gode utsikter til å utvikle seg. Dersom klubben har en policy om å tilby unge spillere en minimumslønn er det ofte lite å hente for en spiller på å benytte fotballagent, selv om det kan være smart å innhente noen råd for å sikre at en forstår hvilke konsekvenser det har å signere avtalen.

Ved inngåelse av avtaler der lønna er høyere enn minimumslønna vil det derimot ofte være en fordel å benytte fotballagent. Det vil ofte være en skjevhet i hvor profesjonelle og erfarne partene er ved signering av en profesjonell kontrakt. Mens klubben har erfarne ledere som signerer proffkontrakter med mange spillere hvert år, vil spilleren ofte ha liten eller ingen erfaring med å signere en proffkontrakt. En fotballagent vil bidra til å balansere denne situasjonen, slik at partene stiller på lik linje.

I en slik kontraktsforhandling vil en fotballagents rolle være å forhandle frem en avtale som er best mulig for fotballspilleren. I dette ligger det for det første at fotballagenten skal sørge for best mulig økonomiske vilkår. Videre er det viktig at fotballagenten og fotballspilleren på forhånd har diskutert spillerens langsiktige målsetninger, og sørger for at spilleren får en god nok trenings- og kamphverdag, og at spilleren får mulighet til å bytte klubb dersom det er hensiktsmessig.

I forbindelse med kontraktsignering er det vanlig å avtale at klubben godtar å dekke fotballspillerens utgifter til fotballagent, noe som gjør at det i de aller fleste tilfeller vil være gratis for spillere å benytte fotballagent.

Dessverre finnes det en del useriøse fotballagenter som setter egen vinning foran fotballspillernes interesser. I tillegg til et stort nettverk innen fotballen, som er nødvendig for å finne riktig klubb for den enkelte spiller, tilbyr Northern Stars topp juridisk rådgivning både når kontrakten mellom spiller og klubb skal signeres, og dersom det skulle oppstå uenigheter mellom klubb og spiller.

Ta gjerne kontakt dersom du vurderer å engasjere Northern Stars.

Comments


Northern Stars.png

On Your Side

bottom of page